אודות

אני מאמין בית ספרי

בית-הספר אחראי לטפח ערכים של איכפתיות, מעורבות ואחריות לסביבה הפיזית והאנושית בבית-הספר ובקהילה. לתת מענה לשונות, ולהציב בפני הלומדים אתגרים, תוך שאיפה לשיפור ההישגים וחתירה למצויינות.
 
הצוות החינוכי שואף לגבש קהילה סביב תרבות המקדמת מעורבות ואכפתיות חברתית-סביבתית.
 
מטרת העל
טיפוח לומד אוטונומי בעל ידע חברתי-סביבתי, מודעות, נכונות ויכולת פעולה למען הקהילה והסביבה.
 
המוטו הבית ספרי: אני מכיר, אחראי ומשפיע!
 
אנו מאמינים
חשיפת הילדים להשפעת האדם על הסביבה מגיל צעיר, תצמיח דור מודע ליכולתו לשפר ולשמר את הסביבה.
 
העצמת הידע והתובנות של הילדים בנושא יחסי הגומלין בין האדם לסביבה יגבירו את מידת הרצון לפעול ולשנות.
 
חיזוק נורמות התנהגות ברורות ומוגדרות לכל באי בית-הספר, ומתן הזדמנויות להתנסויות בחיי היום יום, בבית הספר ובקהילה, יצמיחו דור איכפתי ומעורב.
 
 

פרטים כלליים

מנהל/ת:
גב' מרב שרייבר
סגן/ית המנהל/ת:
אורלי שחר ואודליה שרם