תקנון

בית הספר אחראי לטפח יחסים של אכפתיות, מעורבות ואחריות לסביבה הפיזית והאנושית בבית הספר ובקהילה. לתת מענה לשונות, ולהציב בפני הלומדים אתגרים, תוך שאיפה לשיפור ההישגים וחתירה למצוינות.

 

אנו מאמינים כי גבולות ברורים וידועים, ודיאלוג מתמיד ועקבי עם התלמידים יסייעו בהשגת התנהגות הולמת.

 

אנו מאמינים כי למשפחה חלק נכבד בעיצוב אישיות התלמיד. לכן נשאף לקיים קשר של אמון ושיתוף פעולה בין ביה"ס לקהילת ההורים.