בעלי תפקידים

מרב שרייבר

מנהלת בית הספר

אודליה שרם

סגנית שניה, מנחה פדגוגית

אורלי שחר

סגנית מנהלת

מחנכים

מורים מקצועיים